Ћир > III редовна сједница НО

03.12.2010.

III редовна сједница НО

Извјештај о одржаној 3. редовној сједници Надзорног одбора

Дана 02.12.2010.године, одржана је 3. редовна сједница Надзорног одбора Предузећа, на којој су донесене сљедеће одлуке од значаја за јавност:

I Одлука о разрјешењу вршилаца дужности Директора Предузећа и извршних директора,

Овом одлуком се разрјешавају дужности чланови Управе Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске А.Д. Бањалука, који су од стране Надзорног одбора Предузећа именовани за вршиоце дужности Директора Предузећа и извршних директора, и то:

1. Јасминка Кривокућа, именована Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4892/10. од 02.11.2010.године, за вршиоца дужности Директора Предузећа,

2. Никола Томашевић, именован Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4894/10. од 02.11.2010.године за вршиоца дужности Извршног директора за правне, опште и послове људских ресурса,
3. Сњежана Мартић, именована Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4893/10. од 02.11.2010.године за вршиоца дужности Извршног директора за поштански саобраћај,
4. Никола Шупљеглав, именован Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4892/10. од 02.11.2010.године за вршиоца дужности Извршног директора за инвестиције и набавку,
5. Момчило Попарић, именован Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4899/10. од 02.11.2010.године за вршиоца дужности Извршног директора за финансијске услуге,
6. Бранко Лепир, именован Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4895/10. од 02.11.2010.године за вршиоца дужности Извршног директора за продају и маркетинг,
7. Љиљана Умићевић, именована Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4898/10. од 02.11.2010.године за вршиоца дужности Извршног директора за информационо-комуникационе технологије и развој и
8. Мирјана Борјанић, именована Одлуком Надзорног одбора бр: 1.-4897/10. од 02.11.2010.године за вршиоца дужности Извршног директора за рачуноводство и финансије.

Чланови Управе Предузећа (вршиоци дужности) се разрјешавају са даном 02.12.2010.године, а због окончања јавног конкурса за избор чланова Управе Предузећа- Директора Предузећа и извршних директора

II Одлуке о коначном именовању Директора Предузећа и извршних директора, на основу Јавног конкурса,

Овим одлукама коначно су именовани Директор Предузећа и извршни директори, на период од 4 године, и то:

1. Јасминка Кривокућа, рођена 22.12.1961. године у Бањалуци, Дипломирала на Економском факултету у Бањалуци 1986. године – звање Дипломирани економиста – именована за Директора Предузећа,

2. Никола Томашевић, рођен 20.10.1960. године у Бреговима, Општина Кнежево, дипломирао на Правном факултету у Бањалуци 1983. године – именован за Извршног директора за правне, опште и послове људских ресурса
3. Сњежана Мартић, рођена 30.03.1963. године у Котор Вароши општина Котор Варош, завршен саобраћајни факултет – дипломирани саобраћајни инжињер – одсјек за ПТТ саобраћај у Београду - именована за Извршног директора за поштански саобраћај.
4. Никола Шупљеглав, рођен 19.12.1966. године у Увјећи општина Требиње, са завршеним Архитектнско-грађевинским факултетом у Бањалуци и стручним називом дипломирани инжињер архитетктуре - именован за Извршног директора за инвестиције и набавку,
5. Мирјана Даниловић, рођена 12.03.1966. године у Јајцу. Дипломирала на Економском факултету у Бањалуци 15.03.1994. године-дипломирани економиста – именована за Извршног директора за финансијске услуге,
6. Бранко Лепир, рођен 14.01.1971. године у Градишкој, Економски факултет, Универзитета у Бањалуци - звање Дипломирани економиста 1999. године- именован за Извршног директора за продају и маркетинг,
7. Мирослав Јерковић, рођен 21.11.1959. године у Босанској Крупи општина Босанска Крупа, Електротехнички факултет завршио 1986. година, Дипломирани инжињер рачунарске технике и аутоматике - именован за Извршног директора за ИКТ,
8. Мирјана Борјанић, рођена 27.07.1964. године у Бањалуци, дипломирала на Економском факултету Бањалука 1989. године - дипломирани економиста – именована за Извршног директора за рачуноводство и финансије.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Јасминка Кривокућа, дипл.ецц.С.Р.
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > III редовна сједница НО