Ћир > I В А Н Р Е Д Н У С К У П Ш Т И Н У А К Ц И О Н А Р А

На основу члана 43. став 1. тачка г) СТАТУТА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА, Надзорни одбор Предузећа, с а з и в а

I  В А Н Р Е Д Н У  С К У П Ш Т И Н У
А К Ц И О Н А Р А

I ванредна Скупштина акционара Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске а.д. Бања Лука, одржаће се дана 02.03.2012. године (петак) у Бањој Луци, у згради Управе Предузећа (анекс И спрат), у Ул. Краља Петра И Карађорђевића број. 93 Бања Лука, са почетком у 13,00 часова.

За сједницу се предлаже сљедећи:

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Избор Предсједника Скупштине акционара,
 2. Избор радних тијела и утврђивање кворума,
 3. Разматрање и усвајање Записника са I ванредне Скупштине акционара Предузећа одржане 22.11.2011. године;
 4. Разматрање и усвајање Информације и става Управе и Надзорног одбора у вези реализације Закључка Владе Републике Српске о статусној промјени спајања уз припајање "Поштанске штедионоце РС" а.д. Бања Лука "Поштама Српске" а.д. Бања Лука,
 5. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјенама и допунама Статута Предузећа,
 6. Разматрање приједлога и доношење пречишћеног текста Статута Предузећа,
 7. Разматрање приједлога и доношење Одлуке о измјени и допуни Пословника о раду Скупштине акционара Предузећа,
 8. Разматрање приједлога и доношење Плана рада и пословања са економском политиком за 2012.годину,
 9. Разматрање приједлога и доношење Плана рада и пословања за период 2012.-2014.година,
 10. Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција за 2012.годину,
 11. Разматрање приједлога и доношење Програма инвестиција за период 2012.-2014.година,

Акционари Предузећа имају право да изврше увид у материјале, те приједлоге одлука за наведену сједницу Скупштине акционара, у просторијама Управе Предузећа сваким радним даном од 8,00 до 15,00 часова, почев од 16.02.2012. године.

Материјали и приједлози одлука се објављују на интернет сајту Бањалучке берзе и интернет сајту Предузећа.

У случају да се сједница Скупштине акционара Предузећа, због недостатка кворума не одржи наведеног дана, поновљена Скупштина ће се одржати дана 06.03.2012. године (уторак) са истим Дневним редом, у исто вријеме и на истом мјесту.

Право да учествују у раду сједнице имају сви акционари, односно њихови пуномоћници који имају овјерену пуномоћ.

Обавјештавају се акционари да су се дужни пријавити за регистрацију пола сата прије почетка наведене сједнице.

Извјештај Централног регистра који садржи ознаку акције, податке о власницима, броју и номиналној вриједности акција, прибавиће се са даном 21.02.2012.године.

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Душан Вјештица С.Р.

Материјале са приједлозима одлука можете преузети овдје

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Ћир
Ћир > Новости > I vanredna skupstina akcionara