Ћир > Пошта >

 

Порука директора


Оправдавајући један од основних принципа јавне поштанске службе, принцип доступности, Поште Српске, с правом сврстава у један савремен, тржишно орјентисан, јавни поштански систем.  Како кључ за опстанак у све неизвјеснијој борби на тржишту на којем влада велика конкуренција, Поште Српске проналазе у квалитетној услузи. У настојању да што потпуније  задовољимо  повјерење корисника, стечено кроз дуги низ година,  своје пословање усмјеравамо, првенствено, на ширење поштанске мреже, те увођење нових и усвршавање постојећих услуга.
Усвајајући најбоље примјере из праксе, уз истовремено кориштење технолошких  рјешења других успјешних поштанских оператера, Поште Српске полако заузимају  позицију лидера у пословању са становништвом.
Кроз свој развој настојимо  допринијети и развоју друштва у цјелини. Основни мотив нам је опстанак на тржишту Републике Српске, те  формирање стабилне и ефикасне поштанске мреже која ће осигурати висок квалитет поштанских и других услуга које пружамо корисницима.
Добром пословном стратегијом очекујемо успјешну будућност поштара са једне, и задовољног корисника, са друге стране.


Јасминка Кривокућа, дипл.ек.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Пошта
Ћир > Пошта > portal > poruka dir cir