Ћир > Услуге > Правна лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > Директна пошта

Директна пошта
Директна пошта је услуга преноса пошиљака чији садржај чини искључиво огласни, маркетиншки или рекламни материјал (леци, каталози, брошуре, рекламни узорци, промотивне новине и часописи, промотивни CD и сл.) који садржи идентичну поруку, осим имена, адресе и идентификацијске ознаке примаоца, те других измјена које не мијењају садржај поруке, а које се достављају за најмање 30 прималаца.

Рачуни за режије, други рачуни, финансијски и други извјештаји, адресовани на одређеног примаоца не сматрају се директном поштом, као ни пошиљка која је у омоту комбинована са другим пошиљкама.
Директна пошта може бити адресована и неадресована.

Пошиљке адресоване директне поште у лијевом горњем углу адресне стране морају имати ознаку «ДИРЕКТНА ПОШТА» («DIRECT MAIL»).

Пошиљке адресоване директне поште могу бити највише масе до 1000 гр и димензија прописаних за обично писмо. 
Пошиљалац је обавезан, приликом предаје, јавном поштанском оператеру дати на увид један примјерак садржаја пошиљке коју шаље као директну пошту.
Пошиљка коју пошиљалац шаље без адресе примаоца сматра се неадресованом директном поштом.
Пошиљке неадресоване директне поште могу бити највише масе до 100 гр и димензија прописаних за обично писмо. 
Услови и начин предаје пошиљака директне поште могу се уредити уговором који закључује пошиљалац са јавним поштанским оператером.

Цјеновник Директна пошта адресована и допунске и остале услуге

Цјеновник Директна пошта неадресована

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Писмоносне услуге
Ћир > Услуге > Правна лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > portal > direktna posta