Ћир > Услуге > Правна лица > Документ центар - хибридна пошта > Ковертирка Керн-686

Ковертирка Керн-686

  • Маxимална дебљина испуњене коверте до 2 мм
  • Посједује одјељење за пресавијање и уметање од 70мм x 127мм до 320 x 430 мм
  •  Посједује одјељење за уметање од 70мм x 88мм до 150мм x 235мм
  • Документи су груписани у складу са кодном структуром OMR кода
  • Не постоји контакт измеду папира и коверте чиме је спријечена могућност оштећења
  • Контрола укључује :

   1. Једну јединицу за пресавијање и уметање са OMR и BCR читачем                                
   2. Једну јединицу за пресавијање и уметање без OMR и BCR читача
   3. Три јединице за уметање прилога
   4. Систем за верификацију података са камером

У случају да се деси неочитавање, коверта це бити преусмјерена у посебно одјељење за провјеру.
Све уметнуте коверте це бити евидентиране у посебној бази
Dataread. 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Документ центар - хибридна пошта
Ћир > Услуге > Правна лица > Документ центар - хибридна пошта > portal > kovertirka-kern868