Ћир > Услуге > Физичка лица > ТТ услуге > Телеграфски саобраћај
Ћир > Услуге > Физичка лица > ТТ услуге > Телеграфски саобраћај
Телеграфски саобраћај
Под телеграфским услугама подразумјевају се услуге које обухватају пренос телеграфских саопштења и друге телеграфске услуге предвиђене Номенклатуром поштанских услуга.

Телеграфске услуге се обављају према важећем
Цјеновнику Пошта Српске.

Под телеграфским саопштењима подразумјевају се:
 
     
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Телеграфски саобраћај