Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > ПОСТ ПАК
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > ПостПак

ПОСТ ПАК

ПостПак пошиљка је адресована међународна откупна пошиљка која се може примити за земље Србија и Црна Гора са највећом дозвољеном откупном вриједношћу од 999,00 ЕУР, а на основу Споразума о размјени откупних ПостПак поштанских пошиљака између јавних поштанских оператера.

Основне карактеристике услуге ПостПак пошиљке:


-          адресована међународна откупна поштанска пошиљка може да садржи робу и/или документа;

-          трговачку робу у пошиљци треба да прати оригинални рачун;

-          маса пошиљке може бити до 30 килограма;

-          димензије ПостПак пошиљке су максимално 3 метра у збиру дужине и обима на најширем дијелу пошиљке, с тим да највећа димензија не може бити већа од 1,5 метар;

-          постПак пошиљка је пошиљка са регистрованим бројем пријема;

-          за ПостПак пошиљке пошиљалац може захтијевати посебне услуге: издвојено руковање и лично уручење.

-          уплата/исплата откупног износа се обавља искључиво међународном електронском упутницом – Е упутница.

Пријем ПостПак пошиљака

-          пријем ПостПак пошиљака се врши у свим јединицама поштанске мреже;

-          радник на пријему ПостПак пошиљака је у обавези од пошиљаоца примити поштанску пошиљку тако да буде заштићен њен садржај, друге пошиљке и радници који рукују с пошиљком. Под паковањем пошиљке подразумијева се стављање садржаја пошиљке у одговарајући омот (омотница, амбалажа, кутија, ковчег и сл.), због спречавања оштећења. Паковање мора одговарати садржају и облику пошиљке, величини, маси и откупној вриједности пошиљке;

-          ПостПак пошиљка чији садржај подлијеже царинском прегледу или девизној контроли предаје се отворена;

Дозвољени садржај

-          ПостПак пошиљка може садржавати писана саопштења, документа, робу и друге предмете, осим оних за које важе законске забране (члан 65. Посебних услова за вршење поштанских услуга);

-          у ПостПак пошиљкама је забрањено слати новац (ковани и папирни), вриједносне папире који гласе на доносиоца, племените метале (сребро, злато, платина и сл), драго камење и друге драгоцјености. Одговорност за слање забрањених предмета сноси пошиљалац чак и када је пријемна пошта извршила пријем такве пошиљке;

-          пошиљалац пошиљке одговоран је за штету узроковану другим пошиљкама у преносу, због отпреме предмета недозвољених за пренос и непоштивање услова за пријем.

Уплата/исплата откупног износа

-          Откупни износ се означава у ЕУР;

-          Максималан износ откупнине је 999,00 ЕУР;

-          Уплата/исплата откупног износа за ПостПак пошиљку ће се обављати искучиво међународном електронском упутницом - PostCash;

-          Откупне упутнице ће се уплаћивати/исплаћивати у еврима (ЕУР) у Црној Гори, у динарима (РСД) у Србији и у конвертибилним маркама (БАМ) у Републици Српској;

-          Накнада за уплату откупног износа и пренос упутнице се не наплаћује посебно од примаоца ПостПак поштанске пошиљке.

-          Статус пошиљке корисник може да сазна позивањем Хало центра – 1371 или путем сервиса за праћење пошиљака када се стекну неопходни технички услови за исто.

-          За службено покретање поступка рекламације користи се образац Потражница CN 08 и потражни поступак се не наплаћује. Поште шаљу путем eлектронске поште попуњен образац потражнице на адресу: postpak@postesrpske.com.

Цјеновник услуга ПостПак пошиљака

2.6.1.16.1. До 1000 г 15,00
2.6.1.16.2. Од 1001 г до 5000 г 20,00
2.6.1.16.3. Од 5001 г до 10000 г 25,00
2.6.1.16.4. Од 10001 г до 20000 г 30,00
2.6.1.16.5. Од 20001 г до 30000 г 35,00
2.6.1.16.6. Издвојено руковање ПостПак пошиљком Увећано за 50% од основне цијене
2.6.1.16.7. Лично уручење 1,80

Услуга ослобођена плаћања ПДВ-а.

 
     
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) ПостПак