Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Посебне услуге

Посебне услуге

Пошиљке које имају регистровани број пријема. Овом услугом пошиљаоцу се издаје потврда о пријему, а примаоцу приликом уручења, потврђује пријем пошиљке.
Пошиљалац пошиљке има право и обавезу да одабере ону посебну услугу која одговара природи и садржини пошиљке. Уколико је садржај пошиљке новац, вриједносни папири или други предмети од вриједности, право и обавеза пошиљаоца је да користи посебну услугу, пошиљка са означеном вриједношћу. Осим наведеног, право и обавеза пошиљаоца је да користи посебну услугу, издвојени пакет, за оне пакете чији садржај захтијева посебну пажњу у преносу (стакло и друге ломљиве предмете).

Посебне услуге којима пошиљалац, приликом предаје пошиљке захтијева посебан поступак у току преноса или у појединим фазама преноса су:

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Посебне услуге
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Посебне услуге  

Microsoft Windows SharePoint Services Logo