Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > Секограм

Секограм

Секограм је отворена пошиљка, која садржи тисковине са знацима намијењеним слијепим лицима. Ти знаци састоје се од слова отиснутих на чврствој хартији или неком другом сличном материјалу бушењем или отискивањем, тако да хартија или други материјали на коме су слова отиснута добије одговарајуће испупчење.

Секограмом се сматра:

  • клише са знацима секографије;
  • звучни снимак или нарочита хартија намијењена слијепим лицима, под условом да га предаје на пренос нека установа за слијепе или да је упућен тој установи.

Секограм може бити масе до 7 кг и димензија које одговарају димензијама предвиђеним за писмо. На адресној страни секограма, у десном горњем углу, пошиљалац је дужан да стави ознаку: ‘’Секограм’’.

Цјеновник преноса секограм – унутрашњи саобраћај

 Секограм - бесплатно

 Цјеновник преноса секограма – међународни саобраћај

 Секограм - бесплатно(осим авионског превоза)

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Писмоносне услуге
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > portal > Sekogram