Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > Писмо

Писмо

Затворена пошиљка, чија је садржина добро заштићена од могућности повреда или оштећења у току преноса. Без видљиве повреде омота, односно коверта садржај писма не може се оштетити ни извадити.

Писмо може бити масе највише до 2 кg. Најмање димензије адресне стране писма су 90 mm х 140 mm. Максималне димензије писма могу бити: збир дужине, ширине и висине - највише до 900 mm, с тим да највећа од те три димензије може бити највише до 600 mm.

Ако је писмо у облику ваљка, дужина и два пречника могу бити највише до 1040 mm, с тим да највећа од тих димензија може бити највише до 900 mm, односно збир дужине и два пречника може бити најмање до 170 mm, у том случају дужина писма може бити најмање 100 mm.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Писмоносне услуге
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > portal > Pismo