Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > Дописница

Дописница

Дописница је отворена пошиљка, без коверте, са највећом масом до 20 г.

Најмање десна половина предње стране дописнице мора бити намијењена за адресу, а полеђина и највише лијева половина предње стране, намијењени су за саопштење. Највеће димензије дописнице су 120 мм x 235 мм, а најмање 90 мм x 140 мм. Дописницама се сматрају све врсте разгледница и честитки које одговарају димензијама предвиђеним за дописнице.

Дописнице у међународном саобраћају морају у заглављу на предњој страни имати натпис "Carte Postale" (Дописница) на француском, или одговарајући натпис на неком другом језику. Овај натпис није обавезан за разгледнице.
Дописница која не испуњава услове предвиђене одредбама овог члана, сматра се писмом у погледу плаћања поштарине.

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Писмоносне услуге
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге > portal > Dopisnica