Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге

Писмоносне услуге

Затворене или отворене пошиљке чија је садржина најчешће писано или електронско саопштење, те други штампани садржај који у погледу паковања, масе и димензија одговара условима предвиђеним за писмоносне пошиљке.

За пријем обичне писмоносне пошиљке пошиљаоцу се не издаје потврда о пријему, а од примаоца се не захтијева да потврди да му је пошиљка уручена.

У писмоносне услуге спадају:

Овдје преузмите цјеновник за писмоносне услуге

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Писмоносне услуге
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Писмоносне услуге  

Microsoft Windows SharePoint Services Logo