Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Пакетске услуге

Пакетске услуге
Пакетске услуге су услуге преноса затворених пошиљака (пакета) са означеном вриједношћу и регистрованим бројем пријема, које садрже робу и друге предмете.


Списак забрањених садржаја по одредишним земљама можете погледати овдје

Приликом пријема пакета пошиљаоцу се издаје потврда о пријему, а од примаоца се захтијева потврђење уручења. Максимална означена вриједност на пакетима утврђује се одлуком јавног поштанског оператора.
Пакет мора да одговара сљедећим димензијама: збир дужине и обима пакета на најширем мјесту попречно моће бити највише до 3000 mm, с тим да највећа димензија може бити до 2000 mm. Максимална маса пакета је 50 kg, с тим што се пакет масе веће од 20 кг може примити на пренос само ако је садржај недјељив.
Пакети масе изнад 50 kg и изнад утврђених димензија могу се примати на пренос само по посебним уговорима са корисницима поштанских услуга. Пакети не смију бити мањих димензија од димензија предвиђених за писмо.

Пошиљке у међународном саобраћају се на пренос предају отворене.

Приликом пријема пакета пошиљаоцу се издаје потврда о пријему, а од примаоца се захтијева потврђење уручења. Пакет у унутрашњем поштанском саобраћају може бити масе до 31,5 kg, а у међународном саобраћају до 20 kg. Димензије пакета у унутрашњем поштанском саобраћају не смију бити веће од 3000 мм у збиру дужине и обима пакета на најширем дијелу попречно, с тим да највећа димензија не може бити већа од 1500 mm. Пакет не смије бити мањих димензија од најмањих димензија прописаних за писмо, с тим да адресна страна мора имати најмање 90x140 мм.

Пошиљалац приликом предаје пакета може захтијевати следеће посебне услуге: издвојено, хитно, врло хитно, авионом, с повратницом, с откупнином и уручити лично примаоцу.

У унутрашњем поштанском саобраћају пакет мора имати означену вриједност.
Вриједност садржаја пакета мора бити означена бројком и словима у лијевом доњем дијелу адресне стране. Означена вриједност мора одговарати стварној вриједности или значају садржаја за пошиљаоца, о чему пошиљалац потписује изјаву на потврди о пријему пакета.
Највећа означена вриједност пакета може бити до 10.000 КМ у унутрашњем поштанском саобраћају, а до 4.000 DTS-а у међународном поштанском саобраћају.
У међународном поштанском саобраћају пакет се може предати са и без означене вриједности.

Услови за пријем пакета у међународном поштанском саобраћају прописани су актима Свјетског поштанског савеза.

Пакет који садржи живе животиње, лако ломљиве предмете, текућине, лако топљиве материје, дијелове животињског или људског тијела, урне с пепелом, осјетљиве уређаје, заразне материје и сл., пошиљалац је обавезан предати као издвојени пакет.

Гломазним пакетом сматра се сваки пакет који се због свог облика или састава не уклапа с осталим пакетима, ако му је било која страница дужа од 500 mm и ако му било која од остале двије странице, узета појединачно, прелази 300 mm. На гломазне пакете ставља се наљепница с текстом ''ГЛОМАЗНО'' ("ENCOMBRANT").

У међународном поштанском саобраћају се ломљиви и гломазни пакети могу примити за оне државе које прихватају те пакете.

У међународном саобраћају највећа маса пакета за поједине земље се утврђује међународним уговорима, а објављује се у Списку земаља са којима се обавља размјена пакета.

Цјеновник преноса пакета - унутрашњи саобраћај
Цјеновник преноса пакета - међународни саобраћај

 
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Пакетске услуге
Ћир > Услуге > Физичка лица > Поштанске услуге > Пакетске услуге