Ћир > Услуге > Физичка лица > Финансијске услуге > Трансфер новца > Међународни саобраћај > Размјена електронских међународних упутница са Србијом, Црном Гором и Хрватском-пријем и слање новца

Размјена електронских међународних упутница са Србијом, Црном Гором и Хрватском-пријем и слање новца

Електронска међународна  упутница је услуга слања и пријема новца која је успостављена између Пошта Српске са једне стране  и Поште Србије,  Поште Црне Горе и Поште Хрватске са друге стране.

Уплата и исплата на шалтеру поште

Слање и пријем новца путем електронске међународне упутнице представља брз, једноставан, приступачан и сигуран  начин преноса новца. Mаксималан износ новца који се може размијенити једном електронском међународном упутницом је:

 • Са Србијом  1500,00 ЕУР у противриједности  конвертибилне марке;
 • Са Црном Гором 1000,00 ЕУР у противриједности  конвертибилне марке;
 • Са Хрватском 1500,00 ЕУР у противриједности  конвертибилне марке;

Слање и пријем новца се обавља у националним валутама у складу са важећим курсним листама за конверзију националне валуте у валуту ЕУР.

Уплате и исплате се врше искључиво на шалтеру поште.

Основне карактеристике ове  услуге су:

1. Брзина у преносу новца

 • до 30 минута   (након чега је могућа исплата новца примаоцу)

2. Једноставност

 • потребна је само важећа лична исправа (лична карта за држављане БиХ или пасош за стране држављане)
 • без додатне документације
 • без обавезе отварања рачуна у банци

3. Приступачност

 • доступна у свим јединицама поштанске мреже
 • изузетно повољне цијена за слање новца
  • 8,00 КМ за уплату до 219,00 КМ
  • 3,66% од уплаћеног износа,  за уплате од 220,00КМ до 1366,00 КМ
  • 50,00 КМ за уплате веће од 1367,00 КМ
 • Поштарину плаћа искључиво пошиљалац новца (исплатна поштарина се не наплаћује од
   примаоца)

4. Сигуран пренос новца

 • заштићена информатичка мрежа
 • директна веза са Поштом Србије, Црне Горе и Хрватске
   

Подаци које пошиљалац мора саопштити примаоцу, како би се упутница могла исплатити су:

 • број упутнице
 • име и презиме пошиљаоца (уплатиоца новца)
 • очекивани износ

Период важења електронске међународне упутнице је 30 дана, након чега се исте враћају пошиљаоцу.

 

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Међународни саобраћај
Ћир > Услуге > Физичка лица > Финансијске услуге > Трансфер новца > Међународни саобраћај > portal > medjunarodne uputnice sa srbijom