Ћир > ФИЛАТЕЛИЈА > O филателији > Основни појмови о филателији

Основни појмови о филателији

ПОШТАНСКА МАРКА
 - обухвата појам редовне и пригодне поштанске марке, које се користе као средство за плаћање поштанских услуга, у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају,


РЕДОВНА ПОШТАНСКА МАРКА
 - издаје се у складу са реалним потребама поштанског саобраћаја Републике Српске и служи за плаћање и наплату поштанских услуга,


ПРИГОДНА ПОШТАНСКА МАРКА
 - је марка истог својства и намјене, као и редовна марка, с тим да се поред опште употребе, за плаћање поштанских услуга, користи и у филателистичке сврхе,  издају се поводом неке прославе или када се маркама жели обиљежити важан догађај или његова годишњица.


ДАТУМ ИЗДАВАЊА
 - је датум пуштања пригодне поштанске марке у продају, од којег дана иста мора бити доступна за куповину.


СЕРИЈА (НИЗ)
 - поштанске марке (редовне и пригодне) могу се издавати појединачно, у ком случају је у неко издање уврштена једна марка или у серији (низ) у ком случају је у неко издање уврштено више марака, које могу бити све истих или различитих номиналних вриједности,


НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ (НОМИНАЛА)
 - је званично исказана новчана вриједност марке у националној валути (конвертибилна марка)


ВИЊЕТА
 - је марка без означене вриједности (једна или више) на којој је прикладан пратећи мотив и која служи да уљепша укупан естетски и графички изглед табака,


ТИРАЖ
 - укупан број (редовних и пригодних) поштанских марака у једном издању,


КОВЕРТА ПРВОГ ДАНА
 - писмо са наљепљеним маркама које су жигосане жигом датума издања назива се "Коверта првог дана" ("First Day Cover" или скраћено "ФДЦ"). Овакве коверте често се жигошу жигом који носи и ознаку "Први дан" (ова ознака одштампана је на коверти или обиљежена ручним жигом) чиме се истиче карактер оваквих коверата.


ФИЛАТЕЛИСТИЧКИ ПРИБОР
 - овдје спадају: пинцете, повећала, албуми, зубомјери и друго.


ПРИГОДАН ПОШТАНСКИ ЖИГ
 - је поштански жиг мјеста и датума са цртежом, симболом или пригодним текстом којим се и на овај начин обиљежава неки догађај, прослава и слично, а употребљава се само у одређеној пошти за одређено вријеме. Овај жиг може имати различите облике и може бити у употреби са непокретним датумом једног дана или са покретним датумом више дана. Ако се овим жигом жигосају марке на дан њиховог издања, онда он уједно представља и "жиг првог дана".


СТАЊЕ МАРАКА
 - марке се сакупљају нежигосане или жигосане. Нежигосане марке морају бити очуване, са "свијежом" и оригиналном бојом и да имају исправну гуму. Уколико је гума потпуно неоштећена и без "фалца", марка је вриједнија. Жигосане марке морају бити чисте и уредно жигосане. Неке жигосане марке знатно су ријеђе од нежигосаних. Због тога треба обратити пажњу на исправност жигова тј. да ли се ради о оригиналном поштанском жигосању или су марке жигосане услужно (на захтјев појединаца) или накнадно жигосане послије њиховог повлачења из употребе.


ЗУПЧАЊЕ
 - марке се штампају у већим или мањим табацима. Једна од друге се одвајају сјечењем, прободом или зупчањем. Сјечене марке се називају незупчаним. Пробод може бити у равним линијама или у облику пиле. Одвајање марака с прободом није једноставно, а савршено одвојене марке су ријетке, поготово ако су овај посао обавили поштари при службеном послу. Зупци којима се марке зупчају нису једнаки. Једни су гушћи, други рјеђи. За одређивање величине зупчања су усвојене мјере код којих се утврђује колико има рупа на 2 цм дужине. Величина зупчања је наведена код описа издања. Зупчање се обавља стројевима с разним зупцима при чему (овисно о врсти) имамо линијско, чешљасто и оквирно зупчање.

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) O филателији
Ћир > ФИЛАТЕЛИЈА > O филателији > portal > Osnovni pojmovi o filateliji