ИЗДАЊА ИЗ 2014. ГОДИНЕ

Флора-воће 10.09.2014

Мотив:јабука – приједорска зеленика
Каталошки број:642
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 BAM
Тираж:15 000

ТАБАК
Назив издања:Флора-воће
Датум издања:10.09.2014
Аутор:Ђумић/Дошеновић
Врста издања:пригодно
Техника штампања:вишебојни офсет
Шалтерски табак:20+5
Папир:муфлеп 100g
Штампарија:ФОРУМ Нови Сад

Мотив:јабука – илињача
Каталошки број:643
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 BAM
Тираж:15 000

ТАБАК
Мотив:јабука – бијелица
Каталошки број:644
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 BAM
Тираж:15 000

ТАБАК
Мотив:јабука – кромпируша
Каталошки број:645
Зупчање:13 3/4
Номинална вриједност:0.90 BAM
Тираж:15 000

ТАБАК
Назад
Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир > Издање из 2014. године Помоћ (нови прозор) Издање из 2014. године
 
Slika naslovne trake stranice Web Part modula
pocetna