Ћир > Интернет > Услуге > Параметри квалитета

Параметри квалитета

Услуга Dial-up приступ Интернету

Период: 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Параметар Статистика
Омјер кварова по приступном воду 0.04 %
Вријеме уклањања квара за приступне водове За 80% кварова на приступном воду
00:02:09 сати
За 95% кварова на приступном воду
00:01:23 сати
Вријеме запримања пријава кварова од 7 до 21 радним даном
од 7 до 21 суботом
Учесталост притужби у вези са исправношћу рачуна за постпаид кориснике 0 %
Учесталост притужби у вези са исправношћу рачуна за препаид кориснике 0.09 %
Вријеме успоставе Интернет услуге Просјечно вријеме успоставе Интернет услуге за Dial-up 1 дан

Мјерење параметара квалитета се обавља на начин и према поступку дефинисаном ЕТСИ упутством ЕГ 202 057-1

Copyright © 2011 ПОШТЕ СРПСКЕ
Бесплатан инфо телефон: 0800-50-50-8
Пређи на главни садржај Post site root > Ћир Помоћ (нови прозор) Услуге
Ћир > Интернет > Услуге > portal > parametri_kvaliteta