Oрганизација

Поште Српске су 25. децембра 2002. године извршиле статусну промјену-власничку трансформацију продајом дијела државног капитала према Закону о приватизацији државног капитала у предузећима (Сл. гласник РС број 24/98).

Основни капитал подијељен је на:


Поштама Српске данас управљају органи друштва:

  • Скупштина акционара 
  • Надзорни одбор
  • Управа 

Управа

Миладин Радовић, дипл. инж. саобраћаја

Рођен 1988. године у Љубовији. Дипломирани инжењер саобраћаја и власник више приватних предузећа.
Успјешан привредник и одборник у Скупштини општине Братунац. Ожењен, отац троје дјеце.
Од јула, 2019. године преузима функцију директора Пошта Републике Српске.

Снежана Радовановић, дипл.ек.

Рођена је 1955. године у Сарајеву, гдје је 1974. завршила Гимназију, а 1979. године на Универзитету у истом граду и Економски факултет. По завршетку студија, у Јавном жељезничком предузећу “Сарајево” обављала је одговорне и руководеће послове из области рачуноводства и финансија. У производној фирми у Вишеграду од 1996. до 2003. године радила је на пословима руководиоца рачуноводства у Сектору за рачуноводство и финансије. У Главној служби за ревизију Јавног сектора РС, као спољни сарадник у 2005. години обављала је ревизију финансијских извјештаја Електропривреде РС. Као овлаштени ревизор 2007. године је радила у “ЕФ Ревизору” д.о.о. Бања Лука. У Предузећу за поштански саобраћај Републике Српске у периоду од 2008. до 2018. године обављала послове интерног ревизора. Посједује сљедећа звања у струци: овлаштени ревизор, овлаштени интерни ревизор, сертификовани рачуновођа и посредник у осигурању.

Мр Миленко Вучета, дипл.инж.

Рођен је 1966. године у Нишевићима код Приједора. Факултет прометних знаности у Загребу, смјер ПТТ промет, завршио је 1990. године, те је на истом факултету и магистрирао. По завршетку студија запослио се у РЈ за поштански саобраћај Нови Сад, а након тога, споразумом о преузимању радника, прелази у Предузеће ПТТ саобраћаја “Крајина”, данашње Поште Српске. У пошти је радио на мјестима руководиоца службе, директора радне јединице за поштански саобраћај, те замјеника директора Предузећа. Од 2013. године до априла 2016. године радио је на мјесту начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту Града Бањалука. Ожењен, отац двоје дјеце.

Зоран Протић, дипл.инж.

Рођен је 1975. године у Бањалуци, гдје је 2004. године завршио Електротехнички факултет, и стекао звање дипломираног инжењера електротехнике. У Поштама Српске запослен је од 2004. године. Прије именовања, радио је на мјесту руководиоца Службе за развој у области Информационих технологија и развоја. Отац четверо дјеце.

Сњежана Мартић, дипл.саобраћајни инж.

Рођена је 30.03.1963. године у Котор Варошу. Саобраћајни факултет завршила је у Београду, Одсјек за ПТТ саобраћај, те стекла звање дипломирани саобраћајни инжењер. У периоду од 1994. до 2000. године обављала послове у оквиру поштанске експлоатације са средњом, вишом и високом стручном спремом. Након тога, у Поштама Српске обављала функцију Директора РЈ ПСЦ Бања Лука. У периоду од 2001. до 2005. године била је руководилац Службе за транспорт и прераду пошиљака, а затим од 2005. до 2006. године савјетник Управе предузећа за корпоративно управљање. Од 2006. до 2015. године изабрана за Извршног директора за поштански саобраћај, а након тога од 2017. године савјетник у Пословном кабинету. Мајка је једног дјетета.

Иди на врх
X
CIR
ENG CIR